1. Dane osobowe przekazane przez Klienta podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.amatorskiewedliny.pl  są gromadzone i przetwarzane przez firmę P.H.U. Maciej Bańczaszek wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, chyba że Klient wyrazi odrębnie zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę do celów promocyjnych oraz marketingowych. Ponadto, niezbędne dane udostępniane są jednorazowo i wyłącznie w miarę potrzeby przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionego produktu lub operatorowi płatności w celu realizacji płatności online.
Podstawą prawną przetwarzania jest:
- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

2.  www.amatorskiewedliny.pl  gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.

3. Okres przetwarzania danych przez sklep internetowy www.amatorskiewedliny.pl   zależy od okresu utrzymywanie Konta przez Kupującego. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta i niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego likwidacji.

4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Kupującemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się ze sklepem internetowym www.amatorskiewedliny.pl.

6. Niektóre obszary witryny www.amatorskiewedliny.pl  mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Zamawiającego, które identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Zamawiającego. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Zamawiającego i nieusuwanie ich z dysku.