§1

Informacje wstępne:

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.amatorskiewedliny.pl

2. Sklep internetowy www.amatorskiewedliny.pl jest własnością firmy P.H.U. Maciej Bańczaszek ul. Juranda 3A 62-030 Luboń numer NIP: 7871217580, numer REGON: 630897940 (dalej: „Sprzedawca”).

3. Dane kontaktowe sklepu internetowego www.amatorskiewedliny.pl : telefon: 797002233, adres e-mail: amatorskiewedliny@gmail.com

4. Wszystkie zamówienia przyjmowane przez sklep internetowy www.amatorskiewedliny.pl są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

5. Do złożenia zamówienia wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu.

6. Serwis internetowy www.amatorskiewedliny.pl informuje o dostępności asortymentu i możliwości dostarczenia zamówionych produktów, oraz warunków dostawy. Warunki dostawy Strony mogą ustalić telefonicznie lub drogą e-mailową.

7. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba sklepu internetowego.

7. Sprzedający informuję, że prezentowane zdjęcia produktów na stronie Sprzedającego mają charakter poglądowy, a produkty przedstawione na zdjęciach mogą różnic się od rzeczywistego wyglądu.

8. Sprzedawca oświadcza, iż produkty umieszczone na stronach serwisu www.amatorskiewedliny.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

§2

Zamawianie towarów:

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną. W przypadku chęci zakupu większej ilości towaru, proszę o kontakt z obsługą sklepu.

2. Aby zamówić produkty należy dokonać rejestracji użytkownika w celu dalszego dokonywania zakupów.

3. W celu złożenia zamówienia należy umieścić wybrane produkty w koszyku i postępować zgodnie z instrukcją przekazywaną przez system.
Zamówienia mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Zamawiający zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia:
- imienia i nazwiska
- dokładnego adresu : ulicy, numeru domu, miasta oraz numeru telefonu
- adresu e-mail
- sposobu płatności
- sposobu dostawy

5. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą mailową, telefonicznie lub sms w ciągu 1 dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. Moment potwierdzenia rozpoczyna czas realizacji złożonego zamówienia.

6. Składający zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje zawarte w nim zasady oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Składając zamówienie zgodnie z poniższym regulaminem Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówień i udoskonalania usług www.amatorskiewedliny.pl Jednocześnie informujemy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych Zamawiających.

8. www.amatorskiewedliny.pl zapewnia iż prezentowana w systemie informacja obejmuje towary dostępne. Jednakże z uwagi na równoległą sprzedaż w sklepie internetowym/portalu aukcyjnym Allegro/sklepie stacjonarnym, towar objęty zamówieniem może być czasowo niedostępny. W tym przypadku Zamawiający zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w terminie późniejszym lub na pomniejszenie zamówienia o brakujący towar, zamówienie zostanie anulowane.

9. W przypadku anulowania zamówienia, wpłata lub nadpłata zostanie zwrócona na konto z którego dokonano opłaty za zamówiony towar.

10. Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone, Zamawiający nie może go anulować.

§3

Termin i dostawa towaru:

1. Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności wybranego towaru.

2. Zamówiony towar przez Zamawiającego może zostać dostarczony osobie prywatnej lub firmie przez wybraną firmę kurierską lub odebrany osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:
- których nie uda się potwierdzić
- wzbudzających wątpliwości,
- z nieprawidłowo wypełnionym formularzem.

4. Zamówione produkty są wysyłane i dostarczane pod wskazany adres zamieszczony w formularzu zamówienia, zamówione drogą e-mail, lub zamówione telefonicznie.

5. Dostawa zamówionych produktów jest realizowana na obszarze całego kraju.

6. Sprzedający standardowo nie wysyła zakupionych produktów przez Zamawiającego za granicę. Wysyłka za granicę może być realizowana po indywidualnym uzgodnieniu i tylko po zaksięgowaniu zapłaty.

§4

Transport:

1. Zamówiony towar sklep internetowy www.amatorskiewedliny.pl wysyła za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z wybraną przez Klienta metodą wysyłki.

2. Koszty transportu, są zgodne z aktualnym cennikiem firm kurierskich. O kosztach transportu Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia.

3. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności Kuriera sprawdzić zawartość przesyłki, w przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody. Przyjęcie towaru przez Zamawiającego jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do przysłanego towaru.

4. Zamówione towary dostarczane są w ciągu 3-7 dni roboczych.

5. W przypadku płatności w formie bezgotówkowej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Cennik:

1. Ceny towarów podane w serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
Ceny podane w serwisie internetowym www.amatorskiewedliny.pl obowiązują tylko przy zamówieniach składanych w powyższym sklepie.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki (patrz koszty transportu).

§6

Metody płatności:

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej ceny.

2. Cena może zostać uiszczona:
a. przelewem na rachunek Sprzedającego,
b. za pobraniem przy dostarczeniu zamówionego towaru Zamawiającemu,
c. gotówką – w przypadku odbioru osobistego.
d. płatność w systemie PŁATNOŚCI Przelewy24.pl.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§7

Dowód zakupu:

1. Kupującemu wystawiany jest paragon fiskalny.

2. Zamawiający chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy do korespondencji.

3. Kupujący może zażądać wystawienia faktury nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury.

§8

Odpowiedzialność sprzedawcy:

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu towar pozbawiony wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli towar sprzedany posiada wadę fizyczną lub prawną (art. 556 Kodeksu cywilnego)

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy Zamawiającemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanym w tej samej chwili (zgodnie z art. 548, art. 559 Kodeksu cywilnego).

§9

Reklamacje:

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie, jeżeli posiada wadę może być reklamowana na zasadach określonych w Ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Zakupione produkty można reklamować w ciągu 2 lat od daty sprzedaży.

2. W celu złożenia reklamacji, Kupujący zgłasza Sprzedającemu zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonanie jej opisu oraz określając swoje żądanie. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.

3. Pismo reklamacyjne Kupujący przekazuje Sprzedającemu przesyłając je listem poleconym na adres: P.H.U. Maciej Bańczaszek ul. Juranda 3A, 62-030 Luboń lub na adres mailowy: amatorskiewedliny@gmail.com.

4. Kupujący dostarczy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i/lub kartą gwarancyjną na adres: P.H.U. Maciej Bańczaszek ul. Juranda 3A, 62-030 Luboń.

Odsyłany towar winien być dostarczony wraz z wyposażeniem standardowym w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu.

Sprzedający zaleca, aby produkt na gwarancji zgłosić bezpośrednio do serwisu producenta, gdyż znacząco skraca to czas rozpatrzenia reklamacji. Adresy serwisów producenta znajdują się w karcie gwarancyjnej lub na stronie producenta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Gwarancja oraz rękojmia jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą bądź zawodową.

§10

Zwroty:

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

3. Aby odstąpić od umowy, należy w terminie wskazanym w pkt. 1 złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie głównej sklepu.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem na adres www.amatorskiewedliny.pl

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do sklepu www.amatorskiewedliny.pl

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

8. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w przypadku przelewu, Klient proszony jest o podanie numeru konta bankowego.

§11

Polityka prywatności:

1. Dane osobowe przekazane przez Klienta podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.amatorskiewedliny.pl  są gromadzone i przetwarzane przez firmę P.H.U. Maciej Bańczaszek wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, chyba że Klient wyrazi odrębnie zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę do celów promocyjnych oraz marketingowych. Ponadto, niezbędne dane udostępniane są jednorazowo i wyłącznie w miarę potrzeby przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionego produktu lub operatorowi płatności w celu realizacji płatności online.
Podstawą prawną przetwarzania jest:
- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

2. www.amatorskiewedliny.pl  gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.

3. Okres przetwarzania danych przez sklep internetowy www.amatorskiewedliny.pl   zależy od okresu utrzymywanie Konta przez Kupującego. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta i niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego likwidacji.

4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Kupującemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się ze sklepem internetowym www.amatorskiewedliny.pl.

6. Niektóre obszary witryny www.amatorskiewedliny.pl  mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Zamawiającego, które identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Zamawiającego. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Zamawiającego i nieusuwanie ich z dysku.

§12

Oświadczenie:

1. Firma P.H.U. Maciej Bańczaszek oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by informacje zawarte na stronie sklepu internetowego były zgodne z prawdą i pozbawione błędów.

2. Sklep internetowy www.amatorskiewedliny.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty oraz wprowadzania, zmieniania i anulowania promocji czasowych w każdym momencie.

3. Informacje i materiały zawarte w sklepie internetowym www.amatorskiewedliny.pl nie mogą być publikowane bez pisemnej zgody firmy P.H.U. Maciej Bańczaszek.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2019.